Skip to content

Aeromodelarska radionica u klasi F1n-150 u osnovnoj školi u Ludini

Isto tako na poziv ravnatelja odlazimou osnovnu školu u Ludini gdje u sastavu Darko Ozimec i Markalaus Damir odrađujemo aeromodelarsku radionicu klasama F1n-150.Radionicu pohađa 25 tak. djece 7i8 razreda .Koji imaju tehničko znanje da bi mogli raditi sa alatima koji su potrebni za izradu spomenutih modela .